Bir dil seçin: PROJECT : GELENEKLER ILE BIR GELECEK.TRADITIONS WITH A FUTURE
Arama
.

Условия за ползване на сайта

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Bgcrafts.info и всяко физическо и юредическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Bgcrafts.info. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Bgcrafts.info, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Bgcrafts.info е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Bgcrafts.info и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Bgcrafts.info не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Bgcrafts.info си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Bgcrafts.info се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Bgcrafts.info, принадлежат на автора си. Bgcrafts.info не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте чрез формата за обратна връзка на сайта.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Bgcrafts.info не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Bgcrafts.info е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Bgcrafts.info е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Bgcrafts.info и този уеб сайт.

Защита на авторските права

Bgcrafts.info и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули в него. Автор на всички публикации и материали в сайта е Bgcrafts.info. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно чрез формата за обратна връзка на сайта, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Bgcrafts.info и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на Bgcrafts.info, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да Ви предостави допълнителна информация Bgcrafts.info може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Bgcrafts.info няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Bgcrafts.info ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Bgcrafts.info си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Bgcrafts.info и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта. 

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of Association “Business Information Center” - Straldzha and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme